kıyılar halkındır kent konseyi açıklaması

Kıyılar Halkındır Kullanım Hakkı Engellenemez – Datça Kent Konseyi Basın Açıklaması

kıyılar halkındır kent konseyi açıklaması

Datça sahilleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliğine ait Muğla Valiliği Hizmet Vakfı’nın % 50 hisseli ortaklığında kurulan; ilk bakışta vakıf gibi görünen, fakat ticari bir şirket olan MUÇEV isimli işletmenin işgali altındadır. Ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı halkın olan sahilleri ranta teslim etti.

Kent Konseyi Kıyı Çalışma Grubu olarak mücadelemiz, Kurubük koyunun ihaleyle MUÇEV tarafından sermayeye teslim edilme aşamasında başladı. Halkın gücü karşısında geri adım attılar. Daha sonra sahillerimizden şikâyetler gelmeye başladı. Bunlardan biri Karaincir sahilinde bir işletme; sahile kendi şezlongunu açmak isteyen bir vatandaşa izin vermeyerek, çıkan tartışma sonucu olayı Jandarma’ya intikal ettiriştir. Jandarma işletmeyi haklı görerek vatandaşa ‘’ emre aykırı davranış’’ tan 259 TL para cezası uygulamıştır. Bu haksız uygulama sonucu vatandaş bize ulaştığında avukatımız aracılığı ile kendisine bu uygulamanın hukuksuz olduğu anlatılmış ve yargıya yönlendirilmesi sonucu 4.10.2018 tarihli Datça Sulh Ceza Hakimliği vatandaş lehine karar vermiştir. Bu karar ile mücadelemizin haklılığı ortaya çıkmıştır. Kararda kısaca:

5326 sayılı kanunun 32. Maddesi son cümlesinden “bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir’’ hükmü bulunmasına rağmen idari yaptırım kararının Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygulandığı, çevreye aykırı davranış niteliğindeki kabahatler yönünden idari para cezası vermeye yetkili makamın, emri veren makam olması gerektiği, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile MUÇEV Turizm Ltd. Şti. arasında 29.6.2017 tarihinde 3 yıl süre ile kiralama sözleşmesi imzalandığı gerekçesi ile idari yaptırım kararı uygulamasında kanuna uygunluk bulunmadığı, iki kurum arasındaki kira sözleşmesinden vatandaşın haberdar olması beklenemeyeceği gibi vatandaşın kıyılardan eşit, serbest olarak yararlanması da bir kira sözleşmesi ile kısıtlanamaz;

denilmektedir.

Kıyılarımızın hukuka aykırı kullanımı karşısında verilen bu karar memnuniyet vericidir. Konuya duyarlı yurttaşlar olarak MUÇEV’le imzalanan işletme protokollerinin iptali talebiyle açtığımız davanın haklılığını da ortaya koymaktadır. Bu karardan da anlaşıldığı gibi KIYILAR HALKINDIR, KULLANIM HAKKI ENGELLENEMEZ.

Hayriye BALKAN

Datça Kent Konseyi Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir