Emecik Su değirmenleri

Emecik Gavurderesi su Değirmeni

Gavur deresi su değirmeni

Emecik köyünü biraz geçip çoban çeşmesine geldiğiniz anda sol tarafa inen bir orman yolu var, yol sahile kadar iniyor. Yol boyunca devam eden dere üzerinde gördüğüm değirmen, ikinci bir değirmenden daha bahsediyorlardı ama ona şimdiye kadar rastlayamadım. Bu değirmenden önce bir su yolu görmüştüm ona ait olabilir.

Emecik su değirmeni duvarları

Yatay ve dikey oluğu oluşturan duvarlar oldukça yüksek ve düzgün bir işçilik gösteriyor.

değirmenin Yatay su oluğu

Yatay su oluğu ve hemen alt tarafta değirmen binası görülüyor.

Su değirmeni

Değirmen binası ve değirmene gelen suyun çıkış kısmı

Gavur deresi değirmeni Değirmen binası

Değirmen binasının yanında harç kullanılmadan örülmüş dar bir bölüm var.

Yatay oluk

Yatay oluk ve ucundaki huni şeklindeki kısım. Buradan sonra dikey oluk daralarak suyun basınçlı akması sağlanıyordu.

Değirmen bacaları

Değirmendeki ocaklara ait bacalar

Dikey oluktan gelen suyun aktığı kısım

Dikey oluktan gelen suyun aktığı delik, bu su değirmen taşını döndürüyordu.

Değirmen binasında pencere

Değirmen binasında kireç harcı kullanılmış, duvarlardaki taşlar dere yatağından toplanmış gibi düzensiz. Yapıda harç kullanılması yapının bugünlere gelmesinde etken. Bazı su değirmenlerinde harç sadece oluklarda kullanılıyor ve değirmen binaları günümüze yıkılmış, kaybolmuş vaziyette geliyor.

eski değirmende duvarlar

Değirmen binasına bitişik harçsız örülmüş duvarlardan oluşan bölüm. Bu yapıların çatıları bir çok eski Datça yapısında olduğu gibi toprak damdı.

Değirmenlerde ocaklar

Diğer değirmen binalarında olduğu gibi bunda da ocak bulunmakta, yapının köşesinde üçgen biçimli bir ocak "şömine" daha bulunmakta.

Emecik Kadıncık mevkii Su Değirmeni

Emecik kadıncık mevkii su değirmeni

Emecik arazilerinde rastladığım diğer bir su değirmeni kadıncık mevkiinde bir dere yatağındaydı. Çoban çeşmesi yanından Alavara'ya giden yola girdikten bir kilometre kadar sonra, hemen karşı tarafında bir çeşme bulunmakta.

Eski datça Mahallesi

Oluklardan geriye bir şey kalmamış, değirmen yapısındaki bazı bölümler durmaktaydıdı.

kadıncık değirmeni

Emin dayı Kayınpederine ait olan değirmen ile ilgili bilgi verirken, yıllar sonra geldiği bu yerde anılar canlanıyor.

Eski datça Mahallesi

Değirmen taşının konduğu kısım, altta suyun çıktığı yer bulunmakta.